Política de cookies e protección de datos

Unha cookie é un pequeño ficheiro de texto que se almacena no seu navegador cando visita casi calquera páxina web. A súa utilidade é que a web sexa capaz de recordar a súa visita cando volva a navegar por esta páxina. As cookies poden almacenar información de carácter técnico, preferencias persoaies, personalización de contidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociais, acceso a contas de usuario, etc. O obxetivo da cookie é adaptar o contido da web ao seu perfil e necesidades, sen cookies os servizos ofrecidos por calquera páxina veríanse mermados notablemente.

Uso de Cookies e datos estatísticos

Seguindo as directrices da Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar o uso de cookies que fai esta web co fin de informarlle con a máxima exactitude posible.

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus nin das súas visitantes. Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

Para estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo provedor de servizos de internet de Ideia.gal. Con esta información analízase a frecuencia de uso do web a partir dos datos de conexión, e as seccións más visitadas. Esta web non utiliza cookies para recoller información dos/as usuarios/as desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP.

O/a usuario/a ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, e pode, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso a este sitio web non será preceptiva a instalación de cookies.

Protección de datos

Infórmaselle de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios do web, serán incorporados a un ficheiro cuia finalidade é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado.

Ideia.gal cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de fatos de carácter persoal.

O/a usuario/a poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito á Ideia.gal, no seguinte enderezo Avda. do Mar, nº13, 5ºEsq. – Ferrol, ou ben a través do seguinte enderezo electrónico contacto@ideia.gal, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

Ideia.gal adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perdas derivadas de alteracións que terceiros/as poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do/a usuario/a.

Desactivación ou eliminación de cookies

En calquera momento poderá exercer o seu dereito de desactivación ou eliminación de cookies de este sitio web. Estas accións realizanse de forma diferente en función do navegador que esté usando.